Doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân

Nhiều người lao động của Công ty Cồ phần in 7 mong muốn sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Nhiều người lao động của Công ty Cồ phần in 7 mong muốn sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Nhiều người lao động của Công ty Cồ phần in 7 mong muốn sớm được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top