Doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19 cho NLĐ: Sáng tạo và hiệu quả

Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam ăn ca với các vách ngăn bằng mica để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam ăn ca với các vách ngăn bằng mica để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên Công ty Samsung Việt Nam ăn ca với các vách ngăn bằng mica để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hà Anh
Lên top