Doanh nghiệp ở Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19

Cán bộ công đoàn KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) trao đổi tại hội nghị. Ảnh: MD
Cán bộ công đoàn KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) trao đổi tại hội nghị. Ảnh: MD
Cán bộ công đoàn KCN Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) trao đổi tại hội nghị. Ảnh: MD
Lên top