Doanh nghiệp ở Hải Phòng: Lương, thưởng đều giảm do dịch COVID-19

Lên top