Doanh nghiệp ở Hải Phòng đưa nội dung ATVSLĐ vào thoả ước lao động tập thể

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Ảnh: Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Ảnh: Mai Dung
Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - phát biểu tại hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Ảnh: Mai Dung
Lên top