Doanh nghiệp ở Hải Phòng chi 1,5 tỉ đồng thưởng CNLĐ có sáng kiến, sáng tạo

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty LG Electronis Việt Nam Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh Duy Lân
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty LG Electronis Việt Nam Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh Duy Lân
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty LG Electronis Việt Nam Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. Ảnh Duy Lân
Lên top