Doanh nghiệp ở Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết

Các công nhân ở Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Các công nhân ở Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Các công nhân ở Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương
Lên top