Doanh nghiệp ở Đồng Nai thưởng 200USD/người cho gần 1.600 người lao động

Người lao động làm đủ năm 2020 được Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam thưởng 200USD/người. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm đủ năm 2020 được Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam thưởng 200USD/người. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động làm đủ năm 2020 được Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam thưởng 200USD/người. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top