Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng có thể hoạt động trở lại từ 1.3

Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng bảo đảm yếu tố phòng chống dịch khi hoạt động trở lại từ tháng 3.2021. Ảnh minh họa Cổng thông tin điện tử Hải Dương
Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng bảo đảm yếu tố phòng chống dịch khi hoạt động trở lại từ tháng 3.2021. Ảnh minh họa Cổng thông tin điện tử Hải Dương
Doanh nghiệp ở Cẩm Giàng bảo đảm yếu tố phòng chống dịch khi hoạt động trở lại từ tháng 3.2021. Ảnh minh họa Cổng thông tin điện tử Hải Dương
Lên top