Doanh nghiệp ở Bình Dương không đảm bảo phòng dịch phải tạm dừng sản xuất

Đoàn kiểm tra liên ngành ở Bình Dương kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Đoàn kiểm tra liên ngành ở Bình Dương kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Đoàn kiểm tra liên ngành ở Bình Dương kiểm tra việc phòng dịch COVID-19 tại một doanh nghiệp. Ảnh: Dương Bình
Lên top