Doanh nghiệp nợ BHXH: "Vô hiệu hóa" mọi chế tài

BHXH và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã dùng mọi biện pháp nhưng doanh nghiệp vẫn trây ỳ. Ảnh: P.V
BHXH và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã dùng mọi biện pháp nhưng doanh nghiệp vẫn trây ỳ. Ảnh: P.V
BHXH và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã dùng mọi biện pháp nhưng doanh nghiệp vẫn trây ỳ. Ảnh: P.V
Lên top