Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Người lao động không được giải quyết chế độ

Chị Dương Thị Nhi - công nhân Công ty CP May Quảng Trị - lo lắng vì sắp nghỉ sinh nhưng doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền BHXH. Ảnh: Hưng Thơ
Chị Dương Thị Nhi - công nhân Công ty CP May Quảng Trị - lo lắng vì sắp nghỉ sinh nhưng doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền BHXH. Ảnh: Hưng Thơ
Chị Dương Thị Nhi - công nhân Công ty CP May Quảng Trị - lo lắng vì sắp nghỉ sinh nhưng doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền BHXH. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top