Doanh nghiệp nào cũng mong muốn đầu tư nhà ở cho công nhân