Doanh nghiệp mua BHYT, bảo hiểm sức khỏe cho thân nhân của NLĐ

Ban Chấp hanh CĐKKT tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2018.
Ban Chấp hanh CĐKKT tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2018.
Ban Chấp hanh CĐKKT tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2018.
Lên top