Doanh nghiệp lo lương tháng 13 để giữ chân lao động

Người lao động ở tỉnh Bình Dương hy vọng sẽ có một cái Tết đủ đầy. 
Ảnh minh họa: Đ.T
Người lao động ở tỉnh Bình Dương hy vọng sẽ có một cái Tết đủ đầy. Ảnh minh họa: Đ.T
Người lao động ở tỉnh Bình Dương hy vọng sẽ có một cái Tết đủ đầy. Ảnh minh họa: Đ.T
Lên top