Doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ người lao động trở lại làm việc

Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 (quận Bình Tân, TPHCM) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong xưởng sản xuất để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 (quận Bình Tân, TPHCM) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong xưởng sản xuất để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 (quận Bình Tân, TPHCM) thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong xưởng sản xuất để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top