Doanh nghiệp không bỏ rơi người lao động

Công nhân Công ty Việt Hưng hiện vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Việt Hưng hiện vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Việt Hưng hiện vẫn được bảo đảm việc làm, thu nhập. Ảnh: Nam Dương
Lên top