Doanh nghiệp khó khăn, Công đoàn Hà Tĩnh kiến nghị tạm dừng đóng BHXH

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đều gặp khó khăn. Trong ảnh là lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đều gặp khó khăn. Trong ảnh là lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn
Ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đều gặp khó khăn. Trong ảnh là lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh kiểm tra hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top