Doanh nghiệp hưởng ứng, người lao động tích cực tham gia

Sáng kiến của người lao động áp dụng vào xẻ gỗ tròn tại Cty TNHH Viên nén năng lượng Quảng Trị đem lại hiệu quả cao. 
Ảnh: Hưng Thơ
Sáng kiến của người lao động áp dụng vào xẻ gỗ tròn tại Cty TNHH Viên nén năng lượng Quảng Trị đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Hưng Thơ
Sáng kiến của người lao động áp dụng vào xẻ gỗ tròn tại Cty TNHH Viên nén năng lượng Quảng Trị đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top