Doanh nghiệp Hải Dương vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất

Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam tuân thủ biện pháp 5K trong giờ 
làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam tuân thủ biện pháp 5K trong giờ làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Công nhân Công ty TNHH Eastech Việt Nam tuân thủ biện pháp 5K trong giờ làm việc. Ảnh: Diệu Thúy
Lên top