Doanh nghiệp gỗ ở Quảng Trị cam kết thưởng Tết tối thiểu bằng 1 tháng lương

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top