Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề duy trì việc làm cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề duy trì việc làm cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề duy trì việc làm cho người lao động. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top