Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động

Đào tạo nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Đào tạo nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Đào tạo nghề trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top