Bảo Lộc (Lâm Đồng):

Doanh nghiệp dệt may gia tăng tuyển dụng lao động

Một doanh nghiệp may ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đ.T
Một doanh nghiệp may ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đ.T
Một doanh nghiệp may ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Ảnh: Đ.T
Lên top