Doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng dịp cuối năm

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: ANH THƯ
Lên top