Doanh nghiệp đào tạo lại lao động đến 70% là đào tạo những gì?

Ngày hội việc làm 2018 thu hút gần 4.000 sinh viên năm cuối các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng tham dự.
Ngày hội việc làm 2018 thu hút gần 4.000 sinh viên năm cuối các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng tham dự.
Ngày hội việc làm 2018 thu hút gần 4.000 sinh viên năm cuối các ngành của trường Đại học Tôn Đức Thắng tham dự.
Lên top