Doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển khó ra lao động để khôi phục sản xuất

Các doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển không ra lao động sau dịch. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển không ra lao động sau dịch. Ảnh: Tường Minh
Các doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển không ra lao động sau dịch. Ảnh: Tường Minh
Lên top