PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TP.HÀ NỘI LÊ ĐÌNH HÙNG:

Doanh nghiệp cố tình nợ đọng bảo hiểm xã hội thì phải ra tòa