Doanh nghiệp có số lượng công nhân "khủng" tìm mọi cách phòng dịch COVID-19

Tại công ty Taekwang Vina (có khoảng 35.000 công nhân), các máy đo thân nhiệt trị giá hàng chục triệu đồng/máy cũng được trang bị.  Ảnh: Hà Anh Chiến
Tại công ty Taekwang Vina (có khoảng 35.000 công nhân), các máy đo thân nhiệt trị giá hàng chục triệu đồng/máy cũng được trang bị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tại công ty Taekwang Vina (có khoảng 35.000 công nhân), các máy đo thân nhiệt trị giá hàng chục triệu đồng/máy cũng được trang bị. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top