Doanh nghiệp chuẩn bị sẵn 5 kịch bản cho 5 cấp độ chống dịch COVID-19

Đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top