Đồng lòng chống dịch COVID-19:

Doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch

Máy đo thân thiệt được Công ty Samsung Việt Nam trang bị để phòng chống COVID-19. Ảnh: V.L
Máy đo thân thiệt được Công ty Samsung Việt Nam trang bị để phòng chống COVID-19. Ảnh: V.L
Máy đo thân thiệt được Công ty Samsung Việt Nam trang bị để phòng chống COVID-19. Ảnh: V.L
Lên top