An Giang:

Doanh nghiệp chủ động chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang thăm hỏi, tặng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới. Ảnh: Lục Tùng
Lên top