Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã đảm bảo điều kiện phòng chống dịch

Lực lượng bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào Công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Bảo Hân
Lực lượng bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào Công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Bảo Hân
Lực lượng bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào Công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Bảo Hân
Lên top