Doanh nghiệp chật vật giữ công nhân thời COVID-19

Khu biển nhân tạo của Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn Bạc Liêu vắng vẻ trong dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Khu biển nhân tạo của Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn Bạc Liêu vắng vẻ trong dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Khu biển nhân tạo của Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn Bạc Liêu vắng vẻ trong dịch COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top