Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Thiệt đơn, thiệt kép

Cty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bạc Liêu thưa khách dù bước vào cao điểm mùa du lịch (ảnh Nhật Hồ)
Cty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bạc Liêu thưa khách dù bước vào cao điểm mùa du lịch (ảnh Nhật Hồ)
Cty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bạc Liêu thưa khách dù bước vào cao điểm mùa du lịch (ảnh Nhật Hồ)
Lên top