Doanh nghiệp chật vật giữ chân người lao động: Chậm hỗ trợ do chờ… tiền

Một số DN thủy sản tại Bạc Liêu giảm ca làm do ảnh hưởng COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Một số DN thủy sản tại Bạc Liêu giảm ca làm do ảnh hưởng COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Một số DN thủy sản tại Bạc Liêu giảm ca làm do ảnh hưởng COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top