Hạn chế tình trạng nhảy việc trong ngành Dệt may:

Doanh nghiệp cần ưu tiên trả lương trên mức tối thiểu

Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Quế Chi
Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Quế Chi
Công nhân ngành Dệt may. Ảnh: Quế Chi
Lên top