triển khai Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng ở miền Trung:

Doanh nghiệp cảm thấy có lỗi với công nhân!

Chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động thất nghiệp tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: H.Anh
Chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động thất nghiệp tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: H.Anh
Chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động thất nghiệp tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: H.Anh
Lên top