Doanh nghiệp các tỉnh Bắc miền Trung: Ổn định sản xuất đầu năm, tuyển thêm hàng chục nghìn lao động

Lãnh đạo một công ty may mặc ở Quảng Trị tặng khẩu trang cho công nhân và nhắc nhở việc phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo một công ty may mặc ở Quảng Trị tặng khẩu trang cho công nhân và nhắc nhở việc phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Lãnh đạo một công ty may mặc ở Quảng Trị tặng khẩu trang cho công nhân và nhắc nhở việc phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top