Doanh nghiệp bỏ tiền tỉ, thuê khách sạn 4 sao cho nhân viên cách ly

Một trong hai khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng được Công ty Monstar Lab Việt Nam tại Đà Nẵng thuê cho nhân viên của mình cách ly COVID. Ảnh: Tường Minh
Một trong hai khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng được Công ty Monstar Lab Việt Nam tại Đà Nẵng thuê cho nhân viên của mình cách ly COVID. Ảnh: Tường Minh
Một trong hai khách sạn 4 sao tại Đà Nẵng được Công ty Monstar Lab Việt Nam tại Đà Nẵng thuê cho nhân viên của mình cách ly COVID. Ảnh: Tường Minh
Lên top