Doanh nghiệp áp dụng nhiều “chiêu trò” để trốn đóng BHXH

Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của TP.Hà Nội đang tiến hành thanh kiểm tra tại một doanh nghiệp. Ảnh: BHHN
Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của TP.Hà Nội đang tiến hành thanh kiểm tra tại một doanh nghiệp. Ảnh: BHHN
Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH của TP.Hà Nội đang tiến hành thanh kiểm tra tại một doanh nghiệp. Ảnh: BHHN
Lên top