Doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Khánh Hoà: Một ngày không chỉ có 4 bữa ăn

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà trao quà hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ" ở khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Nhạn Vân
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà trao quà hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ" ở khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Nhạn Vân
Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hoà trao quà hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ" ở khu công nghiệp Suối Dầu. Ảnh: Nhạn Vân
Lên top