Doanh nghiệp 3 tại chỗ an toàn đang "sốc", kiến nghị cho tiếp tục sản xuất

Doanh nghiệp Vạn Đức cùng các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất "3 tại chỗ" an toàn có thể được xem xét cho tiếp tục sản xuất. Ảnh: TST
Doanh nghiệp Vạn Đức cùng các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất "3 tại chỗ" an toàn có thể được xem xét cho tiếp tục sản xuất. Ảnh: TST
Doanh nghiệp Vạn Đức cùng các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất "3 tại chỗ" an toàn có thể được xem xét cho tiếp tục sản xuất. Ảnh: TST
Lên top