Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cấp 3 bữa ăn/ngày cho công nhân

LĐLĐ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 tại Công ty Chaicheron Việt - Thái. Ảnh: Công Sang
LĐLĐ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 tại Công ty Chaicheron Việt - Thái. Ảnh: Công Sang
LĐLĐ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 tại Công ty Chaicheron Việt - Thái. Ảnh: Công Sang
Lên top