Đoàn viên yên tâm lao động vì có công đoàn chăm lo

Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào dịp Tháng Công nhân năm nay. Ảnh: trần lưu
Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào dịp Tháng Công nhân năm nay. Ảnh: trần lưu
Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn vào dịp Tháng Công nhân năm nay. Ảnh: trần lưu
Lên top