LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Đoàn viên vui đón Tết trong ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và Công đoàn Ngành giáo dục khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lành. Ảnh: Quang Thọ.
LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và Công đoàn Ngành giáo dục khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lành. Ảnh: Quang Thọ.
LĐLĐ Thừa Thiên - Huế và Công đoàn Ngành giáo dục khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lành. Ảnh: Quang Thọ.
Lên top