Đoàn viên VIAGS trả lại ví và tiền của khách hàng bỏ quên

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc VIAGS trao quyết định khen thưởng cho anh Chiến. Ảnh: VIAGS.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc VIAGS trao quyết định khen thưởng cho anh Chiến. Ảnh: VIAGS.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc VIAGS trao quyết định khen thưởng cho anh Chiến. Ảnh: VIAGS.
Lên top