Đoàn viên, người lao động nhận quà Tháng Công nhân

Tổ Công đoàn khối sản xuất trao quà cho đoàn viên, người lao động ngày 24.4. Ảnh: Minh Ngọc
Tổ Công đoàn khối sản xuất trao quà cho đoàn viên, người lao động ngày 24.4. Ảnh: Minh Ngọc
Tổ Công đoàn khối sản xuất trao quà cho đoàn viên, người lao động ngày 24.4. Ảnh: Minh Ngọc
Lên top