Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN, CNLĐ ĐƯỢC TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG:

Đoàn viên, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc

Vũ Văn Miền (bên phải ảnh).
Vũ Văn Miền (bên phải ảnh).