Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN, CNLĐ ĐƯỢC TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG:

Đoàn viên, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc

Vũ Văn Miền (bên phải ảnh).
Vũ Văn Miền (bên phải ảnh).
Vũ Văn Miền (bên phải ảnh).
Lên top