Đoàn viên, người lao động Công ty CP Giao hàng tiết kiệm được hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động Công ty CP giao hàng tiết kiệm nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Đoàn viên, người lao động Công ty CP giao hàng tiết kiệm nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Đoàn viên, người lao động Công ty CP giao hàng tiết kiệm nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn. Ảnh: CĐQ
Lên top